luty 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Zmiany w prawie jazdy od stycznia 2016 roku

Od dnia 4 stycznia 2016 roku zostaną wprowadzone zmiany w uzyskiwaniu uprawnień do kierowania.
Wszystkich kierowców, którzy uzyskają prawo jazdy kategorii B po raz pierwszy, będzie obowiązywał OKRES PRÓBNY. Będzie on trwał 2 lata, począwszy od dnia w który zostało ono wydane.
W tym okresie obowiązuje:
- Uczestniczenie w szkoleniu teoretycznym  z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, które będzie musiał odbyć w okresie od czwartego do ósmego miesiąca od momentu otrzymania prawo jazdy. Szkolenie będzie odpłatne, a przeprowadzi je Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
-Uczestniczenie w szkoleniu praktycznym  z zakresu zagrożeń w ruchu drogowym, które będzie musiał odbyć w okresie od czwartego do ósmego miesiąca od momentu otrzymania prawa jazdy. Szkolenie będzie odpłatne, organizowane jedynie przez Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy.
- Nakaz oznakowania pojazdu naklejkami z zielonym listkiem na przedniej oraz tylnej szybie, na okres pierwszych 8 miesięcy po uzyskaniu prawa jazdy.
- Zakaz przekraczania prędkości 50km/h w terenie zabudowanym, 80km/h poza terenem zabudowanym oraz prędkości wynoszącej 100km/h na dwujezdniowej drodze ekspresowej i na autostradzie –  przez pierwsze dwa lata od otrzymania prawa jazdy.
- Zakaz* podejmowania pracy w celu zarobkowym w charakterze kierowcy pojazdu w prawie jazdy kategorii B przed upływem początkowego okresu trwającego osiem miesięcy, od chwili uzyskania prawa jazdy.
- Zakaz* wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem dla kategorii B  – przed upływem 8 miesięcy od chwili uzyskania prawa jazdy.
-W przypadku popełnienia w okresie próbnym  dwóch wykroczeń przeciw bezpieczeństwu w ruchu drogowym potwierdzonych mandatami lub wyrokami sądu, okres próbny zostanie wydłużony o kolejne dwa lata.
* nie dotyczą osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną , na mocy rozdziału 7a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2011 roku